Dobrodošli

Poštovane kolegice i poštovani kolege!

Čast mi je i zadovoljstvo najaviti 7. kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Opatiji od 13. do 16. lipnja 2019. godine.

Ukoliko se niste do sada registrirali, molimo da se registrirate prije početka kongresa –> REGISTRACIJA

PROGRAM kongresa pogledajte ispod ↓↓↓

 


Nakon uspješno održanih kongresa Sestrinstvo bez granica I (2015.) i Sestrinstvo bez granica II (2017.) koji su okupili više od 700 sudionika, i ove godine očekujemo veliku zainteresiranost i posjećenost kongresa Sestrinstvo bez granica III.

Bogatstvo stručnog rada ogleda se u sudjelovanju 26 stručnih društava HUMS-a koji će aktivno sudjelovati organizacijom svojih stručnih simpozija u okviru Kongresa. Istaknula bih da naša stručna društva svake godine samostalno organiziraju svoje kongrese i simpozije, a kongresi Hrvatske udruge medicinskih sestara Sestrinstvo bez granica mjesto su gdje zajednički surađujemo i stječemo najnovija znanja iz područja njihovog djelovanja.

Teme kongresa odabrane su prema interesu medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj, a bit će obrađene kroz plenarna predavanja. Na Kongresu ćemo govoriti o položaju medicinskih sestara, kompetencijama medicinskih sestara, zaštiti osobnih podataka, problemima migracija, promociji zdravlja i prevenciji bolesti te o kontinuiranoj zdravstvenoj njezi.

Posebno se veselimo sudjelovanju na Kongresu predsjednice EFN-e (European Federation of Nurses Associations), Elizabeth Adams.

Velikim izborom stručnih simpozija želimo Vas na jednom mjestu upoznati s tradicijom i bogatim stručnim radom naših društava i sigurna sam da ćete imati priliku izabrati stručne teme od osobnog interesa, obogatiti znanje, aktivno sudjelovati, razmijeniti iskustva, obnoviti i steći nova poznanstva.

Ovim Kongresom jačamo sestrinstvo u Hrvatskoj te smo izuzetno ponosni na devedesetogodišnju tradiciju naše najstarije nacionalne udruge.

Pozivam Vas da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspjehu Kongresa s ciljem proširivanja dosadašnjih stručnih spoznaja.

Radujem se susretu s Vama,

Tanja Lupieri

Predsjednica HUMS-a

Respected Colleagues!

It is my pleasure to announce the 7th Congress of the Croatian Nursing Association with International Participation that will be held in Opatija 13 – 16 June 2019.

After two successful congresses Nursing without limits I (2015) and Nursing without limits II (2017), which gathered more than 700 participants, this year we expect a great deal of interest and attendance of the congress Nursing without limits III.

Wealthy professional work is reflected in the participation of 26 professional associations of HUMS, which will actively participate in the organization of their professional symposia within the Congress. I would like to emphasize that our professional associations organize their congresses and symposia each year on their own, and congresses of the Croatian Nursing Association Nursing without limits is a place where we can work together, cooperate and acquire new knowledge in the field of their activity.

Congress topics were selected by the interest of nurses in Croatia and will be explained through plenary lectures. At the Congress, we will speak about the position of nurses in health care, nursing competencies, personal data protection, migration issues, health promotion and disease prevention, and continuous health care.

We are very excited that Elizabeth Adams, the president of EFN (European Federation of Nurses Associations) will participate in our Congress.

With a large selection of professional symposiums, we want to show you the rich professional work of our societies and I am confident that you will have the opportunity to choose professional topics of your personal interest, enrich your knowledge, actively participate, exchange experiences, renew and gain new acquaintances.

With this Congress, we are strengthening the nursing profession in Croatia and we are extremely proud of the ninety-year tradition of our oldest national association.

I invite you to contribute to the success of the Congress with your presence and active participation with the aim of expanding the existing professional knowledge.

I look forward to meeting you,

Tanja Lupieri

The president of CNA