Organizatori

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS)/Croatian Nurses Association (CNA)

Predsjednica kongresa/President:

Tanja Lupieri

Organizacijski odbor/Members of the Organizing Committee:

Predsjednica/Chairman:

Ljubica Fiškuš

Članovi organizacijskog odbora/Members of the Organizing Committee:

Ivana Stjepić

Mirjana Kozina

Branka Lujić

Mirna Ignac

Nataša Vaing

Ivana Stanić

Sonja Ožbolt

David Mlakić

Doris Kunčić

Daniel Rehlicki

Vedrana Zubak

Slavica Vučen

Matilda Gegović

Lukrecija Levak

Dubravka Trgovec

Informatičko-tehnička podrška u organizaciji:

Marko Stanić

Darko Crljenković

Luka Hrvatić

Stručni odbor/Expert comitee:

Predsjednica/Chairman:

Danijela Miše, tajnica HUMS-a/the secretary of CNA

Članovi stručnog odbora/Members of the Scientific Committee:

Marija Gilja, podpredsjednica HUMS-a

Vilma Kolarić, predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Kristina Kužnik, predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Ana Pahanić, predsjednica Društva za suzbijanje boli HUMS-a

Đurđica Duh, predsjednica Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara HUMS-a

Irena Danyi Holetić, predsjednica Društva medicine rada i športa HUMS-a

Martina Filko Kajba, predsjednica Psihijatrijskog društva HUMS-a

Gordana Novaković, predsjednica Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega HUMS-a

Branka Svetec, predsjednica Onkološko-hematološkog društva HUMS-a

Gordana Kičin Ercegovac, predsjednica Infektološkog društva HUMS-a

Vesna Barbarić, predsjednica Društva za reumatologiju i rehabilitaciju HUMS-a

Nevenka Begić, predsjednica Društva glavnih sestara HUMS-a

Miroslava Kičić, v.d. predsjednica Društva nastavnika zdravstvene njege HUMS-a

Zorica Kovač, predsjednica Društva patronažnih sestara HUMS-a

Božena Košević, predsjednica Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a

Draženka Tenšek, predsjednica Društva medicinskih sestara PZZ HUMS-a

Bruna Sokolić, predsjednica Društva školske i sveučilišne medicine HUMS-a

Mario Gašić, predsjednik Društva medicinskih tehničara-gipsera HUMS-a

Suzana Stojković, predsjednica Kirurškog društva HUMS-a

Josipa Bišćan, predsjednica GO i Društva za kvalitetu HUMS-a

Sanda Franković, predsjednica Društva za povijest sestrinstva HUMS-a

Blaženka Horvat, predsjednica Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a

Hrvoje Kaurin, predsjednik Društva za transplantaciju solidnih organa HUMS-a

Radmila Vrbat, predsjednica Društva uroloških medicinskih sestara i tehničara HUMS-a

Karmela Hrastinski, predsjednica Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS-a

Aleksandar Trbojević, predsjednik Društva za bolesti glave i vrata HUMS-a

Ljerka Pavković, predsjednica Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a

Ana Deucht, Društvo umirovljenih medicinskih sestara HUMS-a

David Mlakić, Društvo studenata sestrinstva HUMS-a

Ivana Grgić, Društvo za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata HUMS-a

TEHNIČKI ORGANIZATOR/TECHNICAL ORGANIZER:

Milenij Hotels Management d.o.o. turistička agencija.

ID kod: HR-AB-01-040245964.

www.milenijhoteli.hr / www.solaris.hr

Tajništvo Kongresa/Congress Secretary

Ivana Stjepić

Središnji ured HUMS-a, Sortina 1a, 10 020 Zagreb

kongres@hums.hr

mob. +385 91 4867 111