Organizator

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS)/Croatian Nurses Association (CNA)

Predsjednica kongresa/President, Predsjednica organizacijskog odbora/ Chairman of the Organizing Committee, Predsjednica stručnog odbora/Chairman of the expert comitee:

Tanja Lupieri, predsjednica HUMS-a

 

Članovi organizacijskog odbora/Members of the Organizing Committee:

Ivana Stjepić, voditeljica Središnjeg ureda HUMS-a

Ana Krajač, suradnica u Središnjem uredu HUMS-a

Informatičko-tehnička podrška u organizaciji

Marko Stanić, predsjednik Povjerenstva za informatiku

 

Članovi stručnog odbora/Members of the Scientific Committee:

Marija Gilja, podpredsjednica HUMS-a

Snježana Gaćina, predsjednica Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a

Kristina Kužnik, predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

Ana Pahanić, predsjednica Društva za suzbijanje boli HUMS-a

Ana Rede Samardžić, predsjednica Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara HUMS-a

Martina Filko Kajba, predsjednica Psihijatrijskog društva HUMS-a

Gordana Novaković, predsjednica Društva nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega HUMS-a

Jasminka Miličević, v.d. predsjednica Onkološko-hematološkog društva HUMS-a

Gordana Kičin Ercegovac, predsjednica Infektološkog društva HUMS-a

Vesna Barbarić, predsjednica Društva za reumatologiju i rehabilitaciju HUMS-a

Nevenka Begić, predsjednica Društva glavnih sestara HUMS-a

Zorica Kovač, predsjednica Društva patronažnih sestara HUMS-a

Božena Košević, predsjednica Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a

Draženka Tenšek, predsjednica Društva medicinskih sestara PZZ HUMS-a

Enida Sičaja, predsjednica Društva školske i sveučilišne medicine HUMS-a

Mario Gašić, predsjednik Društva medicinskih tehničara-gipsera HUMS-a

Suzana Stojković, predsjednica Kirurškog društva HUMS-a

Smiljana Kolundžić, predsjednica Društva za kvalitetu HUMS-a

Sanda Franković, predsjednica Društva za povijest sestrinstva HUMS-a

Blaženka Horvat, predsjednica Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu HUMS-a

Martina Tišljar, predsjednik Društva za transplantaciju solidnih organa HUMS-a

Radmila Vrbat, predsjednica Društva uroloških medicinskih sestara i tehničara HUMS-a

Dinka Palatinuš, predsjednica Društva za ortopediju i traumatologiju HUMS-a

Miroslava Kičić, predsjednica Društva nastavnika zdravstvene njege

Aleksandar Trbojević, predsjednik Društva za bolesti glave i vrata HUMS-a

Ljerka Pavković, predsjednica Društva medicinskih sestara i tehničara Domovinskog rata HUMS-a

Ana Deucht, Društvo umirovljenih medicinskih sestara HUMS-a

Danijel Rehlicki, Društvo studenata sestrinstva HUMS-a

Ivana Grgić, Društvo za ubrzani oporavak nakon operacijskog zahvata HUMS-a

Gordana Jurić, predsjednica Društva medicinskih sestara u ginekologiji HUMS-a

Martina Dušak, predsjednica Društva hitne medicine HUMS-a

Martina Močenić, predsjednica Društva za prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

TEHNIČKI ORGANIZATOR/TECHNICAL ORGANIZER:

Milenij Hotels Management d.o.o. turistička agencija.

ID kod: HR-AB-01-040245964.

www.milenijhoteli.hr / www.solaris.hr

Tajništvo Kongresa/Congress Secretary

Ivana Stjepić

Središnji ured HUMS-a, Sortina 1a, 10 020 Zagreb

mob. +385 91 4867 111