Opće informacije

DATUM ODRŽAVANJA KONGRESA

12. – 13. studenoga 2021. godine.


VAŽNI DATUMI

do 24.rujna 2021. – rok za ranu registraciju

30. rujna 2021. – rok za slanje sažetaka


SLUŽBENI JEZIK KONGRESA

Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski.


BODOVANJE

Kongres će biti bodovan od strane Hrvatske komore medicinskih sestara.


OTKAZIVANJE – KOTIZACIJE

– do 1.11.2021. – 100 kn po osobi

– od 1.11. 2021. – zadržava se cjelokupni iznos uplate

 GENERAL INFORMATION

 


CONGRESS DATES

12th – 13th November 2021


IMPORTANT DATES

24th September 2021 – early registration deadline

30th September 2021 – abstracts submission deadline


OFFICIAL LANGUAGES OF THE CONGRESS

Official languages at Congress are Croatian and English.