Organizator

ORGANIZATOR

Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS) / Croatian Nurses Association (CNA)

Predsjednica kongresa / President, Predsjednica organizacijskog odbora / Chairman of the Organizing Committee, Predsjednica stručnog odbora / Chairman of the expert comitee:

Tanja Lupieri, predsjednica HUMS-a


Članovi organizacijskog odbora / Members of the Organizing Committee:

Ivana Stjepić

Mirjana Kozina

Branka Lujić

Marko Stanić

Daniel Rehlicki

Dinka Palatinuš

Martina Dušak

Informatičko-tehnička podrška u organizaciji / Informatics and technical support in the organization

Marko Stanić, predsjednik Povjerenstva za informatiku


Tajništvo Kongresa / Congress Secretary

Ivana Stjepić

Središnji ured HUMS-a, Sortina 1a, 10 020 Zagreb

mob. +385 91 4867 111